Milieu

Environmental

Wij geven om het milieu en we doen alle pogingen om de impact erop te verkleinen en goede milieupraktijken te bevorderen.

Onze benadering omvat:

Afname van onze koolstofvoetafdruk - onze capaciteit efficiëntie en energiebesparing in de productieactiviteiten te sturen speelt een belangrijke rol bij verantwoordelijke verwerking. Ook passen we solide beginselen op ons eigen werk toe en houden altijd rekening met de mogelijke invloed op het milieu die onze beslissingen en investeringen zouden kunnen hebben. We leven de nationale en internationale wetsontwikkelingen helemaal na en we zijn bij een aantal initiatieven op de werkvloer betrokken die in het leven zijn geroepen om onze koolstofvoetafdruk terug te brengen.

Energie-efficiëntie verbeteren - hier gaat het onder andere om het extensieve gebruik van energiebesparende verlichting (bijvoorbeeld toegepast in ons Nationale Distributiecentrum) en de belofte om, waar mogelijk, onze uitrustingen in slaap- en stand-bystand te zetten, iets waar we streng toezicht op houden.

Een zo efficiënt, veilig en milieubewust mogelijk distributienetwerk - we zetten ons in voor een lager brandstofverbruik, dus waar mogelijk bezorgen we 's nachts en werken we met leveranciers samen om tot wederzijdse verbeteringen te komen. Ook moedigen we het gebruik van bedrijfsauto's met lage koolstofemissie aan en we ondersteunen onze werknemers actief in het gebruik van fietsen, carpooling en openbaar vervoer waar de situatie dat toelaat.

Minimaliseren van verpakking en afval van de stortplaats scheiden - hier in het VK hebben we sinds 2007 een reductie van 60,4% in de hoeveelheid afval bereikt dat naar de stortplaats gaat samen met een toename van 28,6% in het volume van karton en 261% van papier voor recycling. Om afval tot een minimum te beperken gebruiken we dozen voor internationaal transport opnieuw en pleiten we voor herbruikbare in plaats van de wegwerppallets. We hebben mee milieuvriendelijke verpakking ingevoerd. Het zal u niet verbazen dat, nadat we dit alles bereikt hebben, we uit erkenning van onze inzet voor het milieu met het ISO 14001-certificaat zijn beloond.

 

Banner-belgium-1 Banner-belgium-2 Banner-belgium-3 Banner-belgium-4 Banner-belgium-5