Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Corporate Social Responsibility

Wij erkennen dat we deel uitmaken van een bredere gemeenschap werknemers, aandeelhouders, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden en we dragen verantwoordelijkheid om met respect voor het milieu te handelen. Daarom is het ons beleid, voor zover dat redelijkerwijs praktisch is, het plaatselijke en grotere milieu te beschermen en conserveren tegen negatieve invloeden die door onze werkzaamheden worden veroorzaakt.

Het is ons beleid om in al onze werkzaamheden:

  • Aan alle relevante wetgevende eisen te voldoen m.b.t. milieukwesties
  • Proberen energie en natuurlijke hulpbronnen te behouden door afval tot een minimum te beperken, te recyclen waar mogelijk en en zoveel mogelijk van hernieuwbare bronnen gebruik te maken
  • De gevolgen voor het milieu van de investering in terreinen en uitrusting tijdens de levenscyclus in acht te nemen
  • Ervoor te zorgen dat al onze contractanten onze praktijken volgen wanneer ze ter plaatse werken en bij tegenspoed snel en efficiënt handelen

Hoewel de industrie van essentieel belang is, draagt het ook risico's met zich mee – voor mensen en voor het milieu. We zijn ons bewust van de potentiële implicaties die ons werk (en dat van onze leveranciers) kan hebben en we zetten ons helemaal in om risico's te verkleinen en een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van onze werknemers, klanten, de gemeenschap en onze planeet. Hieronder volgt een aantal van de belangrijkste stappen die we al hebben genomen:

Banner-belgium-1 Banner-belgium-2 Banner-belgium-3 Banner-belgium-4 Banner-belgium-5